hte.co.il

איטקין טל עו"ד

טל איטקין מסבירה מהן הסיבות לביטול צוואה

צוואה היא למעשה בקשתו האחרונה של הנפטר ובה הוא מפרט כיצד הוא רוצה שיתחלק רכושו לאחר לכתו מן העולם. לאחר מותו לא ניתן כמובן לשנות את החלוקה אך בכל זאת ניתן להגיש בקשה לביטול צוואה עקב סיבות שונות. טל איטקין מביאה דוגמה של בן אחד מתוך ארבעה ילדים אשר האב נפטר וכתב בצוואתו כי הרכוש…

לכתבה…