hte.co.il

מודעת אבל בעיתון

מודעות אבל בעיתון ישראל היום

איך מפרסמים מודעת אבל בעיתון ישראל היום? כאשר חס וחלילה נפטר בן משפחה או אדם קרוב רוב האנשים תופסים את עצמם לא מוכנים ולא יודעים מה עליהם לעשות. כשמתחילים סידורי הלוויתו מתעורר הצורך לפרסם מודעת אבל על מנת להודיע לאנשים שאינם יודעים על דבר מותו. חלק מהאנשים מחליטים לתלות מודעת אבל על דלת הבית או…

לכתבה…