hte.co.il

מערכת לטיהור מים בשיטת אוסמוזה הפוכה

מערכת טיהור מים לשימוש ביתי כל צרכן ישראלי שמעוניין לרכוש מערכת לטיהור מים לשימוש ביתי יוכל למצוא מבחר אפשרויות. ההבדלים בין מערכות הטיהור באים לידי ביטוי באיכות המים, עלויות וטכניקת העבודה. רוב המערכות מתבססות על שימוש במסננים ופחם. מערכות אחרות משתמשות בחומרים להפחתת האבנית במים ואילו אחרים באבנים שמחזירים את המינרליים אל המים. את המטהרים…

לכתבה…